Praznik: Dan slovenskega športa

Podatki

  • Sreda, 23. september 2020 — sreda, 23. september 2020
  • Ob 08:00
  • Slovenija
  • Plesna zveza Slovenije

Vstopili smo v mesec september, ki bo za vse državljane in državljanke Republike Slovenije letos še toliko bolj poseben. Šport je v naši naravi in to je prepoznala tudi država, ki je 17. junija 2020 na pobudo OKS-ZŠZ razglasila 23. september za Dan slovenskega športa. https://danslovenskegasporta.si/

Razpis

Dan_slovenskega_športa.pdf 400 KB prenos