Vabilo k sodelovanju v projektu ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL 2021/2022

Vabimo vas, da zaplešemo v projektu ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL, projektu, ki je namenjen vsem dijakom šole, ne glede na starost, spol ali plesno predznanje. K sodelovanju v projektu ŠPF, ki ga na nivoju Plesne zveze Slovenije vodimo že dvajseto leto, ste vabljene vse slovenske srednje šole, tiste, ki že poznate projekt in tudi tiste, ki ga boste šele spoznale. Projekt vsako leto znova navduši mladino, profesorje, zunanje strokovne sodelavce in ostale sodelujoče, saj vsako leto privabi okrog 5.000 plešočih. S projektom ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL želimo plesno kulturo, ki je del splošne razgledanosti, približati celotni populaciji mladih v šolah. Na mnogih šolah ima projekt ŠPF vlogo nadgradnje plesnih vsebin rednega pouka predmeta šolske športne vzgoje.


Žal lansko šolsko leto zaradi zdravstvenih razmer nismo mogli izvesti projekta ŠPF v klasični dvoranski izvedbi, smo ga pa uspešno izvedli preko spletnih aplikacij. V prepričanju, da se bodo v tem šolske letu pogoji za delo normalizirali, smo se potrudili in pripravili nove plesne koreografije za vse festivalske plese, poleg tega smo uvedli tudi novost sestave šolskih plesnih produkcij, v katerih bo dovoljeno nastopiti tudi dijakom in dijakinjam, ki so registrirani kot tekmovalci pri Plesni zvezi Slovenije s pravilom, da število registriranih pri PZS v produkciji ne sme preseči polovice članov skupine.


Tukaj najdete:

- vabilo k projektu in ,

- krajši povzetek Pravil Šolskega plesnega festivala in ,

- seznam strokovnega kadra Plesne zveze Slovenije,

- PRIJAVNICO za sodelovanje v projektu ŠPF v letu 2021/22 in .

Naprošamo vas, da namen sodelovanja v projektu in nakupa učnega gradiva z novimi plesnimi koreografijami projekta ŠPF, sporočite v obliki izpolnjene, žigosane in s strani ravnatelja/ravnateljice podpisane PRIJAVNICE za sodelovanje v projektu ŠPF v šolskem letu 2021/22, najkasneje do 31. 12. 2021, po elektronski pošti na [email protected].

Na podlagi prispelih prijav bomo pripravili organizacijski načrt izpeljave projekta in vam pošiljali dodatna pomembna obvestila in navodila. Vabimo vas, da spremljate spletno stran Šolskega plesnega festivala na https://www.plesna-zveza.si/plr/podstrani/solski-p...,

kjer imamo objavljene dokumente, obrazce, sezname, razpise in ostale informacije projekta ŠPF.

Dodatne informacije dobite na tel. koordinatorke projekta ŠPF: 041/ 66 70 88, e-mail: [email protected], oziroma v pisarni PZS: tel. 01/ 430 22 84 , 041/ 73 25 80 , e-mail: [email protected].

Pripravljeni prilagoditi se na dane razmere in izpeljati zastavljen projekt, polni dobre volje in pozitivne energije ter z željo, da zaplešemo in pričaramo nasmeške na obraze srednješolcev, vas lepo pozdravljamo.

dr. Meta Zagorc, vodja projekta ŠPF

Zoran Kljun, predsednik

Sekcije za plesno rekreacijo pri PZS

_______________________________

Vabilo k projektu

Vabimo vas, da zaplešemo v projektu ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL, projektu, ki je namenjen vsem učencem šole, ne glede na starost, spol ali plesno predznanje. S projektom ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL želimo plesno kulturo, ki je del splošne razgledanosti, približati celotni populaciji mladih v šolah: vabilo OŠ in vabilo SŠ 2020/2021.


POMEMBNO: rok za prijavo podaljšan do 22. 4. 2021 - velja za osnovne in srednje šole, ki bi se morda še rade prijavile

Izvedba projekta v letu 2020/2021

Žal lansko šolsko leto zaradi zdravstvenih razmer nismo mogli izvesti projekta Šolski plesni festival v celoti, prav tako je bilo oteženo izvajanje plesnih vaj v tem šolskem letu. Glede na dejstvo, da so vsa šolska športna tekmovanja, ki se odvijajo v dvoranah in so po prvotnem koledarju predvidena za izvedbo v tem šolskem letu odpovedana, vam sporočamo, da bomo Šolski plesni festival letošnje šolsko leto izpeljali in zaključili na drugačen način, preko spletnih aplikacij.

PREDSTAVITEV IZVEDBE letošnjega projekta Šolski plesni festival.

Spremenjen POVZETEK PRAVIL izvedbe projekta v tem šolskem letu.

PRIJAVNICA za sodelovanje v projektu po sistemu spletne aplikacije.

DATUMI predvidenih PODROČNIH FESTIVALOV in DRŽAVNEGA FESTIVALA za OŠ.

DATUM predvidenega DRŽAVNEGA FESTIVALA za SŠ.

RAZPISI:

Obrazec za naročilo BRONASTIH DIPLOM (šolski festival) za OŠ.

Obrazec za naročilo BRONASTIH DIPLOM (šolski festival) za SŠ.

Ostalo


ARHIV

Natečaj za izbor koreografij ŠPF

Pravila

Osnovne šole (sezona 2019/20)

I.področje - Maribor z okolico in Pomurje

II. področje - Ljubljana z okolico, Notranjska, Gorenjska

III. področje - Celje z okolico

IV. področje - Velenje, Šoštanj, Koroška

V.področje - Dolenjska, Posavje, Zasavje

VI.področje - Obala, Goriška

Srednje šole (sezona 2019/20)