Evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov_obvestilo plesalcem in plesalkam

Spoštovani,

v zadnjem tednu je bilo veliko slabe volje in jeznih klicev (tako na PZS kot na OKS) zaradi urejanja/nakupa subvencioniranih vozovnic in dejstva, da nekateri plesalci niso vpisani v evidenci registriranih športnikov pri OKS.

Z 11. 7. 2022 (po zaključenem DP 2022) je PZS začela z vnašanjem plesalcev in njihovih rezultatov v aplikacijo OKS, natančneje v izvozno/uvozne excelove tabele. Oddanih je bilo več kot 2500 vnosov, za vse plesalce, ki po pravilih OKS izpolnjujejo pogoje.

V skladu z novim zakonom in nadgrajeno aplikacijo Šport360° vpis v evidenco ni več mogoč, če se vneseni podatki ne povežejo s CRP-jem (centralnim registrom prebivalstva).

Namreč zelo pomembno je, da so vsi podatki pravilni: IME, PRIIMEK, datum rojstva in EMŠO. Sam sistem pa potem na podlagi EMŠO iz CRP-ja dopolni podatke o stalnem prebivališču.

Prav tako je pomemben pravilen zapis imena (dveh imen) in priimka (dveh, z vezajem ali brez, stično ali nestično …), ki mora biti identičen zapisu na osebni izkaznici.

Če je EMŠO pravilen in npr. v priimku Č namesto Ć, ali če je zapis rojstnega datuma napačen glede na EMŠO (npr. 0109000505123 in 9.1.2000) ali če je pravilno Vesna Vučajnk Huber, vneseno pa je Vesna V. Huber ipd. se plesalec/ka ne upari in rezultat ne uvozi in se smatra, da PZS ni opravila svojega dela in športnik ni vpisan v evidenco registriranih športnikov, kar pomeni, da ne more uveljavljati niti subvencije niti statusa športnika v šoli.

Glede na to, da podatke o športnikih v aplikacijo PZS vpisujete v klubih in jih prepisujete z registracijskih listov, ki jih izpolnijo športniki oz. njihovi starši/zakoniti zastopniki, PZS pa potem iz aplikacije v tabele za OKS, vas prosimo, da preverite pravilnost vnesenih podatkov.

V primeru, da športnik ustreza pravilom in ni vpisan v evidenco – to lahko preverite tukaj: https://www.olympic.si/evidenca, je najverjetneje težava v napačnih podatkih, vnesenih v bazo PZS.

Zatorej v izogib nadaljnji slabi volji naprošamo vse, da sledite tem korakom:

  1. preverite evidenco s klikom na https://www.olympic.si/evidenca
  2. če športnika/ce v evidenci ni (pa se je udeležil/a DP, je dovolj star/a in je tekmoval/a v zvrsti, ki jo OKS priznava), najprej v matičnem klubu preverite pravilnost podatkov
  3. če športnika/ce v evidenci ni kljub pravilnim podatkom, potem kličite na PZS in bomo preverili, kje se je zataknilo in uredili/ponovili vnos oz. bomo kot NPŠZ z OKS odpravljali morebitne nepravilnosti.

Hvala za razumevanje in srečno v novi sezoni,

Vesna Huber

Strokovna sodelavka za MTP pri PZS