Livestream/ogled v živo - IDO SP jazz, ballet in modern, Podčetrtek 2022

Dear IDO members/Spoštovani,

As we all know that you are hardly waiting for information about the livestream, so here it comes/informacije o možnosti ogleda SP v Podčetrtku v živo:

1 day access/dnevni dostop – 20 euro

3 day access/3-dnevni dostop – 45 euro

4 day access/4-dnevni dostop – 60 euro

7 day access/7-dnevni dostop – 100 euro

More information on/več informacij na www.livestream.pineapplemedia.pl

Customer service/Podpora uporabnikom: [email protected]

Organizer does not take any responsibility of the services provided by Pineapple Media/Organizator ne prevzema odgovornosti za ponudbo podjetja Pineapple Media.