Ukrepi glede tekmovanj MTP v skladu z odredbo v Uradnem listu RS in dodatnimi priporočili stroke v zvezi s koronavirusom

Ljubljana, 10. 3. 2020


Spoštovani plesalci, plesalke, športni delavci, starši!

Izredne razmere terjajo izredne ukrepe, zato IO sekcije MTP obvešča vse svoje člane, da sta marčevska turnirja (14./15. 3. in 28./29. 3. 2020) ODPOVEDANA in ne bosta nadomeščena.

Do 23. 3. 2020 pa bo glede na razvoj dogodkov sporočen še status aprilskih tekem.

Ker se ne ve, kdaj bo Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji preklicana in koliko PT-jev bomo sploh lahko izvedli do DP, je IO sprejel sklep glede DP, in sicer:

"Za udeležbo na DP 2020 je za soliste, solistke, dvojice in male skupine obvezna udeležba na vsaj 1 pokalnem turnirju. Če pa do DP ne bo možna izvedba nobenega PT-ja več, se prijave na DP odpre za vse.

Posledično točkovni sistem Pokala Slovenije za soliste/ke in dvojice za leto 2020 torej ne bo veljal. Prav tako se ne bo podelil naslov »Pokalnega zmagovalca« v letu 2020."

Pred nami so tudi mednarodna tekmovanja (nekatera so najbrž pod vprašajem, a uradno še niso odpovedana), zato je bil sprejet sklep:

"Za sestavo reprezentance za jesenske MT (po DP) bodo veljale uvrstitve na DP 2020."

In še poseben sklep glede mednarodnih tekem pred DP:

"Za EP v Sarajevu in Skopju (EP show dance in EP jazz, modern), ki sta pred DP, bo za soliste, solistke in dvojice izveden izbor s pomočjo video sojenja. Za male skupine in formacije velja pravilnik, in sicer se upošteva razvrstitev na DP 2019."

Obveščamo vas tudi, da situacijo aktivno spremljamo in vas bomo sproti obveščali o morebitnih dodatnih odpovedih in sklepih.

Plesni pozdrav,

Fiona Johnson Kocjančič

Predsednica IO MTP pri PZS