Slovenija pleše - razgibajmo življenje

V prizadevanjih, da bi postal ples del splošne kulture in odraz odličnosti življenja v Sloveniji, v okviru Plesne zveze Slovenije (PZS) razvijamo projekt Slovenija pleše. Spada tudi v vseslovenski projekt Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Razgibajmo življenje. Cilji projekta in zahteve MŠZŠ so povečati število plesno gibalno aktivnih odraslih občanov, v PZS pa si želimo doseči, da bi ples postal pomembna rekreativna dejavnost, s čimer bi prispevali k zdravemu načinu življenja celotne slovenske populacije. V projekt so bile doslej vključene različne akcije in prireditve za mlade (Šolski plesni festival, Maturantska parada, vseslovenski Dan za ples) in za starejše (Jenkova četvorka, Pomladni ples, Mirovniški ples, Kostanjev ples itd.).

Poleg tega smo si zadali za cilj:

 • skozi ples promovirati gibanje za zdrav način življenja in spodbujati zdrav življenjski slog
 • privabiti čimveč ljudi vseh starosti k redni in organizirani plesno-rekreativni vadbi, tako v osnovnih in srednjih šolah kot v plesnih šolah in plesnih klubih ter drugih društvih, povezanih s plesno dejavnostjo
 • povezati medklubsko sodelovanje po vsej Sloveniji (ob sodelovanju turističnih organizacij)
 • raziskovati, nadzorovati in preverjati učinke vadbe (fiziološke, psihološke, sociološke) na različnih starostnih skupinah udeležencev vadbe
 • privabiti čimveč ljudi na posebne plesne prireditve, namenjene rekreativnemu udejstvovanju posameznikov in njihovemu druženju
 • povečati zanimanje za ples tudi z možnostjo ogleda večjih tekmovanj (Slovenija Open, Maribor Open, Ljubljana Open, svetovna in evropka plesna prvenstva izvedena v Sloveniji), s čimer se povečujejo možnosti za informiranje, osveščanje in izobraževanje prebivalcev oziroma ciljnih skupin.

V Sloveniji želimo obuditi plesišča, vzpodbuditi obnavljanje plesnih dvoran, izdajanje plesne glasbe - vse zato, da bi čimveč ljudi sprejelo ples kot prvino kakovosti življenja. Tvorno se želimo vključiti tudi v projekte Ministrstva za zdravstvo Z gibanjem do zdravja in še zlasti v projekt HEPA.

V ta namen smo izdelali celoten sistem ugodnosti pri vključevanju v plesno dejavnost in pri ogledu športnih prireditev. Kot izvajalci plesnih tekmovanj so v projekt vključeni vsi klubi, člani PZS, ki so kot organizatorji plesnih tekmovanj uvrščeni v koledarje tekmovanj PZS. Ker klubi sami nimajo odrasle populacije, smo v projekt vključili tudi vključitev plesnih šol (ki že sedaj sodelujejo s PZS in skrbijo za razvoj in popularizacijo plesne dejavnosti). Povezovalni element je posebna kartica - Kartica ugodnosti PZS, s katero imajo vsi odrasli člani sekcije za rekreacijo pri PZS posebne ugodnosti pri vpisu v plesne šole in pri ogledu plesnih prireditev, v sodelovanju z gospodarskimi in turističnimi subjekti pa tudi posebne popuste pri nakupu blaga in storitev.

Cilji projekta

Povečanje števila plesno gibalno aktivnih odraslih občanov. Projekt poteka po Konceptu projekta Slovenija pleše - razgibajmo življenje. Koncept je vsesplošen, saj daje možnost pravnim subjektom, da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi sodelujejo v izvedbi projekta. Povezovalni element je Kartica ugodnosti PZS, ki omogoča koristnikom plesnih storitev cenovno ugodnejšo ponudbo plesnih storitev, izvajalcem pa subvencioniranje ponudbe plesnih storitev s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Fundacije za šport ter Plesne zveze Slovenije.

V projektu sodelujejo

 • Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport kot sofinancer izvajalcev programov športne rekreacije na državni ravni,
 • Fundacija za šport kot sofinancer izvajalcev programov športne rekreacije na državni ravni,
 • Plesna zveza Slovenije kot nosilec projekta in koordinator organizatorjev in izvajalcev posameznih projektov ter kot promotor projekta v medijih,
 • Plesni klubi kot kot organizatorji plesnih tekmovanj in plesov za odrasle,
 • Plesne šole kot izvajalci plesnih tečajev in plesov za odrasle.

Kaj v projektu zagotovijo pogodbeni partnerji v obdobju enega leta?

 • Promocijske aktivnosti popularizacije plesa v medijih
 • Kvalitetno izvedbo plesnih prireditev - tekmovanj, katerih se bo udeležilo cca 10.000 obiskovalcev letno,
 • Kvalitetno izvedbo plesnih prireditev - plesov, katerih se bo udeležilo cca 5.000 obiskovalcev letno,
 • Kvalitetno izvedbo plesnih tečajev - plesne rekreacije za odraslo populacijo v okviru plesnih šol, vključenih v projekt, katerih se bo udeležilo cca 5.000 obiskovalcev letno.

Osnovni pogoji za pridobitev Kartice ugodnosti PZS

Ob prvem obisku na plesnem tekmovanju, ob prvi udeležbi na plesu ali ob prvem vpisu v plesni tečaj - rekreativno plesno vadbo (lahko tudi že prej) se odrasli obiskovalci evidentirajo na posebnih prijavnih obrazcih Prijavnica Rekreativno Clanstvo Pzs, na osnovi katerih kasneje prejmejo Kartico ugodnosti PZS. S tem zagotovimo evidenco, da vsak obiskovalec prejme kartico ugodnosti, katero lahko uporablja pri obiskih rekreativne plesne vadbe in plesnih prireditev.

Za katere plesne prireditve velja popust s Kartico ugodnosti

Plesno tekmovanje mora biti uvrščeno v KOLEDAR TEKMOVANJ PZS in s sklepom PZS dodeljeno plesnemu klubu v izvedbo, ki mora s PZS skleniti pogodbo o izvedbi tekmovanja.

Plesna prireditev mora biti uvrščena v letni KOLEDAR PLESOV PZS in s sklepom PZS dodeljena v izvedbo izvajalcu, ki mora s PZS skleniti pogodbo o izvedbi plesa.

Aktualen KOLEDAR PRIREDITEV PZS in KOLEDAR PLESOV PZS je objavljen na spletni strani PZS www.plesna-zveza.si.

Izvajalci, s katerimi sklene PZS pogodbo o sodelovanju v projektu, morajo zadostiti predpisanim strokovnim in izvedbenim pogojem realizacije projekta, promocije projekta in uveljavitve projekta Kartica ugodnosti PZS.

V katerih plesnih šolah lahko imetnik Kartice ugodnosti PZS uveljavlja popuste pri vpisu v plesne tečaje

V tistih plesnih šolah, s katerimi sklene PZS pogodbo o sodelovanju v projektu, te pa morajo zadostiti predpisanim strokovnim in izvedbenim pogojem realizacije projekta, promocije projekta in uveljavitve projekta Kartica ugodnosti PZS

SEZNAM PLESNIH ŠOL, v katerih lahko imetniki Kartice ugodnosti PZS uveljavljajo popuste, je objavljen na spletni strani PZS www.plesna-zveza.si.

Kaj mora zagotoviti organizator plesne prireditve, ki je vključen v projekt Slovenija pleše-razgibajmo življenje

Omogočiti odraslim obiskovalcem plesnega tekmovanja ali plesa brezplačen vpis v rekreativno članstvo PZS (pred nakupom vstopnic) s tem, da zainteresirani obiskovalci izpolnijo Prijavnica Rekreativno Članstvo PZS, ki so osnova za izdajo Kartice ugodnosti PZS. Kartico ugodnosti si lahko pridobi samo polnoletna oseba. Poseduje lahko samo eno kartico, ki je neprenosljiva na druge osebe in velja za tekoče šolsko leto.

Omogočiti imetnikom Kartice ugodnosti PZS nakup vstopnic za plesne prireditve po subvencionirani ceni, ki je 10 % nižja od osnovne cene vstopnic.

Kaj mora zagotoviti plesna šola, ki je vključena v projekt Slovenija pleše - razgibajmo življenje

V prostorih plesne šole (v bližini vpisnega mesta - recepcije) namestiti nalepko Slovenija pleše - razgibajmo življenje na kateri je navedeno, da imajo odrasli obiskovalci 10 % popust pri vpisu v plesne tečaje odraslih.

Omogočiti odraslim obiskovalcem plesnih tečajev brezplačen vpis v rekreativno članstvo PZS (pred vpisom v tečaj) s tem, da zainteresirani obiskovalci izpolnijo prijavnice za vpis v rekreativno članstvo PZS, ki so osnova za izdajo >Kartice ugodnosti PZS<. Kartico ugodnosti si lahko pridobi samo polnoletna oseba. Poseduje lahko samo eno kartico, ki je neprenosljiva na druge osebe in velja za tekoče šolsko leto.

Omogočiti imetnikom Kartice ugodnosti PZS vpis v plesne tečaje katerekoli plesne zvrsti po subvencionirani ceni, ki je 10 % nižja od osnovne cene tečajev.