Izvršni odbor sekcije za plesno rekreacijo

  1. ZORAN KLJUN, predsednik
  2. ALEŠ PUŠNIK, članica (predstavnica ZPVUTS)
  3. JANJA PUŠL, članica
  4. META ZAGORC, članica
  5. ANDREJ REBULA, član