Aktivnosti PZS v zvezi s Covid-19

Spoštovani!

Plesna zveza Slovenije je na pobudo OKS v sodelovanju z Direktoratom za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravila PREDLOG določil in priporočil za upravljalce športnih objektov, kjer bi potekali trenažni procesi, in navodila za športnike in ostale sodelujoče v trenažnem procesu v primeru postopnega sproščanja omejitev za vrhunske in druge registrirane športnike.

Dokument je samo predlog in seveda ne velja, dokler vlada in NIJZ tega ne potrdijo.

Ostanite zdravi,

Jadran Živković

Predsednik PZS