Brezplačen javni prevoz športnikov

Spoštovani,

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ) si je že več let prizadeval za olajšanje prevoza registriranim športnikom na kraj vadbe po zgledu subvencioniranega prevoza dijakov in študentov. Marsikateremu mlademu športniku lahko namreč prevoz na kraj vadbe pomeni finančno in časovno obremenitev in tako obremenjuje nemoten razvoj športnika. Na pobudo OKS – ZŠZ je Državni zbor Republike Slovenije oktobra 2019 sprejel novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki uvaja brezplačen javni prevoz za registrirane in kategorizirane športnike s statusom dijaka ali študenta.


Registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta imajo od 1. februarja 2020 pravico do brezplačnega prevoza od doma do krajev vadbe, tekmovanj in drugih aktivnosti, če imajo pravico do subvencionirane vozovnice za dijake in študente. Omenjeno ne velja za mestni promet, kot je na primer LPP.

Pogoj za uveljavitev pravice je vpis v evidenco registriranih športnikov.

Informacije o postopkih vpisa registriranih športnikov za posamezno nacionalno panožno športno zvezo dobi upravičenec primarno pri svoji matični nacionalni panožni športni zvezi oz. pri OKS preko e-pošte [email protected] ali po telefonu 01 230 60 28.

Več informacij o upravičencih, postopku uveljavljanja pravice do brezplačne vozovnice za registrirane športnike in evidenci registriranih športnikov lahko najdete v priponki.

Prosim, da informacijo posredujete vsem zainteresiranim.

Športni pozdrav,

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez