Dodatna pojasnila

Spoštovani,

poleg dokumentov, ki smo jih objavili že včeraj, objavljamo še nekaj dodatnih pojasnil:

  • Ukrepi so sproščeni za individualne športne panoge. V našem primeru so to solisti in pari. Skupine lahko vadijo samo tako, da ves čas držijo primerno razdaljo (iz priporočil NIJZ). To pomeni, da bodo verjetno zelo težko trenirali koreografijo, ker bodo sicer odlok kršili. Lahko pa izvajajo vse druge vaje, kjer ni stika in bližine. Nadaljnje sproščanje ukrepov naj bi sledilo 18. (20.) 5. – dva tedna po včerajšnjem dogodku. Takrat naj bi se sprostil tudi rekreativni del …
  • V priporočilih NIJZ ni omejitev števila tekmovalcev, ki vadijo v dvorani. Omejitev je podana samo s predpisano razdaljo. To pomeni, da je število oseb v dvorani odvisno od velikosti dvorane.
  • Odgovornost za izvajanje ukrepov NIJZ v naših članicah imajo:
  1. Trener/strokovni sodelavec v športu, ki vodi vadbo
  2. Odgovorna oseba članice PZS, kot vodja procesa v članici
  3. Vodja sekcije, kateri članica PZS pripada
  4. Predsednik PZS

Vsi subjekti morajo na svojem področju poskrbeti, da se ukrepi NIJZ izvajajo, tako kot so predpisani.

  • Registracija vseh, ki bodo tekmovali na letošnjem DP in do sedaj še niso registrirani, so pa za to bili predvideni po dosedanji praksi in že vadijo od 1. 1. 2020, mora biti čim prej opravljena v dogovoru s svojo sekcijo. Sekcija bo določila način in roke teh opravil.
  • Po sklepu predsedstva PZS z zadnje seje aprila 2020, bo termin in način izvedbe DP določen na seji, ki bo v sredo 13. 5. 2020.

Naj ob tem še posebej poudarim, da je PZS ves čas aktivno sodelovala z OKS po razglasitvi epidemije. Vse obrazce, poročila in podobno smo pošiljali takoj. Bili smo tudi med podpisniki 11 predlogov za pomoč športu po končani epidemiji, udeleženci video konferenc, posvetovanj itn. Prav tako smo tudi oblikovali predlog na NIJZ za priporočila za izvajanje naših treningov, kar se je sedaj tudi uresničilo v dokumentu, ki smo ga prejeli. Poleg vsega tega smo tudi opravljali vse »redne« aktivnosti, ki so običajne v tem obdobju (poročila FURS, predlog za kategorizacijo, dokumenti za FŠO, začetna priprava dokumentov za MIZŠ …). Vsi si želimo čimprejšnjo vrnitev v »prejšnje stanje« in upamo, da bomo vsi kmalu obratovali na najvišjih obratih.

Lep pozdrav.

Jadran Živković

Predsednik PZS