Dodatne informacije v zvezi s trenutnim stanjem oziroma odlokom Začasne omejitve pri izvajanju športne dejavnosti

Spoštovani,

želimo vam podati dodatne informacije v zvezi s trenutnim stanjem oziroma odlokom Začasne omejitve pri izvajanju športne dejavnosti.

https://www.gov.si/novice/2020-10-20-zacasne-omeji...
  • Vadba v skupinah več kot 6 oseb (plesalci + trener) niso dovoljeni. Do 6 oseb pa le ob upoštevanju vsaj 3-metrske medsebojne razdalje in brez stikov.
  • Plesalci, ki imajo perspektivni, mednarodni oz. svetovni razred kategorizacije, smejo trenirati brez omejitev. Seznam le-teh je dostopen na spletni strani OKS.

Glede izvajanja vadbe v stiku za tekmovalne pare smo prejeli dodatno obrazložitev s strani MIZŠ, direktorata za šport, da stik NI DOVOLJEN (razen za člane istega gospodinjstva).

Lep pozdrav in ostanimo zdravi.

Jadran Živković

Predsednik PZS