Natečaj za skico maskote PZS

ZADEVA: Natečaj za skico maskote PZS

Mišljena je maskota, ki bi jo oblekel animator PZS na uradnih prireditvah v organizaciji PZS (DP, festivali, podelitve priznanj ipd.), omogočala naj bi (plesno) gibanje. Primer: Ljubljanski zmajček ali Lipko ali OKS-ov Foksi …

Po zaključenem roku, ki je 28. 2. 2023, bo imenovana tričlanska komisija, ki bo izbrala zmagovalno skico in s tem maskoto PZS. Strošek izdelave maskote krije PZS.

Avtor izbrane skice/maskote bo prejel honorar v višini 300 eur.

Maskota PZS naj bo:

  • izvirna (je še ne uporablja kakšno drugo podjetje)
  • otrokom prijazna
  • »plesna« torej naj se podoba maskote navezuje na ples (upošteva se, da bo maskota Plesne zveze Slovenije ne zgolj posamezne sekcije)
  • če je možno, naj bo povezana s Slovenijo (npr. žival, ki živi v Sloveniji).

Barvno skico maskote in kratko obrazložitev le-te naj avtor do predpisanega roka 28. 2. 2023 pošlje na naslov: Plesna zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, s pripisom Natečaj za maskoto – NE ODPIRAJ.

Priložen mora biti tudi izpolnjen in podpisan obrazec.

V Ljubljani, 21. 12. 2022