Obvestilo o prestavitvi DP 2020

Plesnim klubom in društvom - članicam PZS

- Članom predsedstva PZS

- IO MTP, IO SLP, IO RNR, IO PLR

- NO PZS

- DK PZS

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bil na 6. seji predsedstva PZS, ki je bila v sredo 13. 5. 2020, na podlagi trenutno veljavnih pogojev in razmer, ter na predlog vseh treh sekcij soglasno sprejet

SKLEP 6.3.1.

Skupno državno prvenstvo se organizira v enem kosu. Termin izvedbe se prestavi na čas jesenskih počitnic. Predsednika se zadolži, da v roku enega tedna opravi razgovor z organizatorjem PK Miki zaradi spremembe termina in pogojev. V kolikor do dogovora ne pride, se objavi nov razpis.

Plesna zveza Slovenije