POZOR: Omejitve pri izvajanju športnih programov za obdobje 12.-18.4.2021

Spoštovane in spoštovani,

Obveščamo vas, da je Vlada RS na včerajšji seji obravnavala spremembe in dopolnitve odlokov, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Omejitve, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športno gibalne dejavnosti in športnih programov določajo naslednji odloki:
- Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
- Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (opredeljuje obratovanje žičniških naprav ter prevoz potnikov),
- Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19,
- Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Z novim Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov se vzpostavljajo takšne omejitve pri izvajanju športnih programov in športnih tekmovanj kot so veljale pred 1. 4. 2021.

Na Direktoratu za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo pripravili pregledno razlago veljavnih ukrepov, katere namen je olajšati razumevanje veljavnih ukrepov vsem deležnikom s področja športa.

RAZLAGA (dopis).

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo.Zvijezdan Mikić
Višji svetovalec / Senior Adviser
Direktorat za šport / Sport Directorate