Priročnik za organizacije_ŠUS

Pozdravljeni,

objavljamo tudi gradivo, ki ga je pripravila Športna unija Slovenije:

Spoštovani člani,

razglašena epidemija v Sloveniji in pa številni sprejeti ukrepi na ravni države so močno posegli v dosedanji način dela in življenja športnih organizacij, društev in klubov. Precej hiter prehod je pomenil, da je bilo časa za pripravo na spremembe relativno malo.

Na Športni uniji Slovenije smo v sodelovanju s ŠUS Eurofitness centrom pripravili priročnik s smernicami, ki lahko športnim društvom, centrom in klubom služijo kot pomoč pri organizaciji dela in podpori zaposlenih ter posledično čim lažjemu in učinkovitemu prehodu skozi posamezne faze.

Priročnik je včeraj na svoji redni seji 6.5.2020 obravnaval in potrdil Strokovni svet Športne unije Slovenije.

Navodila in priporočila v priročniku so namenjena osebju, vodstvu in ostalim zaposlenim, ki sodelujejo pri izvedbi (vadbenih) aktivnosti v centru, klubu ali športnemu društvu v času epidemije COVID – 19. Vključuje pregled predvidenih ukrepov, priporočil in aktivnosti skozi posamezne faze, od razglasitve epidemije do t.i. »pokoronskega« stanja. Vključena so tudi navodila za osebje (zaposleni, strokovni kader v društvu, prostovoljci) s potrebnimi ukrepi za (samo)zaščito z namenom preprečevanja širjenja bolezni ter navodila in priporočila za varno vadbo, ki so namenjena vadečim oziroma obiskovalcem centra/kluba.

Priročnik je dostopen na naši spletni strani, najdete ga na povezavi: https://www.sportna-unija.si/?t=8110000076.

Vabimo vas, da omenjeno vsebino uporabite pri svojem delu, z njo seznanite zaposlene in ostale sodelavce ter jo po potrebi delite tudi s svojimi člani.

Želimo vam uspešen ponovni zagon aktivnosti in vse dobro!

S športnimi pozdravi,


Ekipa Športne unije Slovenije - povezani v gibanju!

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155
1000 LJUBLJANA
www.sportna-unija.si
Gsm: 031/397-378