PZS na Vlado RS naslovila Pobudo za spremembo odloka o nošenju zaščitnih mask za športnike

Plesna zveza Slovenije je na

Vlado RS

Ministrstvo za zdravje

dr. Matejo Logar, UKCL, vodjo Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

g. Marjana Dolinška, državnega sekretarja za šport

Ministrstvo za šolstvo in šport

g. Zvijezdana Mikića, višjega svetovalca Direktorata za šport in

OKS

naslovila pobudo za spremembo odloka o nošenju zaščitnih mask za športnike.

POBUDA