PLESNA ZVEZA SLOVENIJE DANES

Plesna zveza Slovenije (PZS) povezuje in usklajuje delovanje preko 80 različnih plesnih društev s skupno več kakor 3.000 registriranimi tekmovalci ter dve strokovni združenji – Združenje plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije (ZPVUTS) in Združenje plesnih sodnikov Slovenije (ZPSS), predvsem pa povezuje ljubitelje različnih zvrsti plesa vseh generacij iz cele Slovenije.

Poslanstvo PZS je skrb za tekmovanja otrok, mladine in odraslih ter za plesno rekreacijo in zabavo. PZS ima 4 sekcije , ki imajo pri uresničevanju poslanstva PZS vsaka na svojem področju visoko stopnjo samostojnosti. Sekcije so:

Vsaka članica PZS je vključena v najmanj eno sekcijo. Tekmovalne sekcije odobravajo in izjemoma tudi same organizirajo tekmovanja v okviru svojih tekmovalnih sistemov in se preko PZS vključujejo v mednarodne krovne asociacije (SLP v WDSF, RNR v WRRC in MTP v IDO), PLR pa skozi projekte, kot so »Slovenija pleše«, »Šolski plesni festival«, »Quadrille Dance Festival« in podobno, spodbuja, koordinira in redkeje tudi organizira aktivnosti svojih članic na področju plesa kot rekreacije, od rekreativnih tekmovanj do zabave za vse generacije.

ZPVUTS je nosilec usposabljanja in licenciranja plesnih vaditeljev, učiteljev, trenerjev in organizatorjev v plesu in se v sodelovanju z ZPSS vključuje tudi v usposabljanje sodnikov. ZPSS licencira sodnike in na zahtevo sekcij določa sodniške ekipe za vsa tekmovanja pod okriljem PZS ter odobrava vključevanje slovenskih sodnikov v mednarodne krovne asociacije.

Izvršno telo PZS je sedemčlansko predsedstvo. Sestavljajo ga predsednik PZS, ki ga voli skupščina PZS, štirje člani, ki jih volijo sekcije ter predsednika obeh strokovnih Združenj. Sekcije imajo predsednike in izvršne odbore, ki so voljeni na zborih sekcij.

PZS že dobri dve desetletji zagotavlja Sloveniji status plesne velesile v svetovnem merilu. Zato ima Slovenija že vrsto let svoje predstavnike v vseh mednarodnih asociacijah, v katere je vključena. Trenutno so to:

Direktorica Profesionalne divizije WDSF in s tem članico Predsedstva WDSF, Izobraževalna direktorica in s tem članica WDSF Akademije;

Predsednica WRRC;

Podpredsednico in hkrati športno in razvojno direktorico IDO.

Izjemni uspehi številnih tekmovalcev so plod načrtnega in sistematičnega ustvarjanja pogojev za rast in razvoj kulture plesa, s poudarkom na plesu kot športni zvrsti, ki jo Mednarodni olimpijski komite priznava. Vse tri panoge športnega plesa imajo svoje discipline v rednem programu Svetovnih iger (The World Games), nobena pa se še ni uspela prebiti v redni program Olimpijskih iger, kar je skupni dolgoročni cilj.

V PZS se je vedno našlo dovolj tekmovalcev in trenerjev, ki so znali v globalnem plesnem okolju poiskati najboljše plesne tehnike, jih izpiliti ti narediti še boljše. V tem preprostem receptu se skriva vsa skrivnost naših velikih mednarodnih uspehov, temu receptu gre zahvala za številne zlate, srebrne in bronaste medalje, ki jih naši posamezniki, pari in skupine že več kakor dve desetletji prinašajo z evropskih in svetovnih prvenstev.

Leta 2015, ob 60-obletnici svojega delovanja, je PZS prejela visoko odlikovanje Republike Slovenije »Srebrni red za zasluge«. To je bilo zagotovo zasluženo priznanje za vse dosežene rezultate ter za našo ambicioznost in odprtost v svet, čemur so bile in so zavezane pretekle in sedanje generacije tekmovalcev, sodnikov in trenerjev.


1.1. PREDSEDSTVO PZS

 1. JADRAN ŽIVKOVIĆ, predsednik PZS
 2. RUDI KOCBEK, član (predstavnik Združenja plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije)
 3. MIHA LAMPIČ, član (predstavnik Združenja plesnih sodnikov Slovenije)
 4. MARKO VODNIK, član (predstavnik Sekcije za standardne in latinskoameriške plese)
 5. BOŠTJAN PAVČEK, član (predstavnik Sekcije za akrobatski rokenrol)
 6. FIONA JOHNSON, članica (predstavnica Sekcije za moderne tekmovalne plese)
 7. ZORAN KLJUN, član (predstavnik Sekcije za plesno rekreacijo)

1.1.1.1. POSLOVNA SEKRETARKA PZS:
 1. VIDA VIDMAR

1.1.1.2. STROKOVNA SODELAVKA PZS:
 1. VESNA HUBER (področje MTP)


1.1.2. IZVRŠNI ODBORI SEKCIJ PZS


1.1.2.1. IZVRŠNI ODBOR SEKCIJE ZA ST in LA PLESE:
 1. MARKO VODNIK, predsednik
 2. NATALIJA BANOVIČ, članica
 3. TINE KRANJC, član
 4. BLAŽ POCAJT, član
 5. URBAN BELAJ, član
 6. KATARINA VENTURINI KÜZMIČ, članica (predstavnica ZPVUTS)
 7. NIKO BASARIČ, član (predstavnik ZPSS)
 8. MAŠA KASTELIC, članica (predstavnica tekmovalcev)1.1.2.2. IZVRŠNI ODBOR SEKCIJE ZA AKROBATSKI ROKENROL:
 1. BOŠTJAN PAVČEK, predsednik
 2. MIRJAM KERPAN IZAK, članica (predstavnica ZPVUTS)
 3. BOŠTJAN MARINKO, član (predstavnik ZPSS)
 4. LUKA BRULC, član (predstavnik tekmovalcev)
 5. ANITA VIHTELIČ, članica
 6. JURE MARKIČ, član

1.1.2.3. IZVRŠNI ODBOR SEKCIJE ZA MODERNE TEKMOVALNE PLESE:
 1. FIONA JOHNSON, predsednica
 2. AZRA PUCKO, članica (predstavnica ZPSS)
 3. MATEVŽ ČESEN, član (predstavnik ZPVUTS)
 4. KLARA LAINŠČEK, članica (predstavnica tekmovalcev)
 5. ROBERT GRMEK, član
 6. JURE KRAJNC, član
 7. DIMITRIJ POPOVSKI, član
 8. SUZANA MLAKAR, članica
 9. ERMIN SULJANOVIĆ, član
 10. ŽIVA LATERNER, članica
 11. NATAŠA POTOČNIK, članica

1.1.2.4. IZVRŠNI ODBOR SEKCIJE ZA PLESNO REKREACIJO:
 1. ZORAN KLJUN, predsednik
 2. NATAŠA LOVŠE PEPELNAK, članica (predstavnica ZPVUTS)
 3. dr. META ZAGORC, članica
 4. ANDREJ REBULA, član
 5. RUDOLF KOCBEK, član
 6. JANJA PUŠL, članica
 7. ALEŠ PUŠNIK, član
 8. ERMIN SULJANOVIĆ, član


1.2. NADZORNI ODBOR PZS:

 1. SUZANA MLAKAR, predsednica
 2. NATALIJA BANOVIČ, članica
 3. DRAGO ŠULEK, član
 4. JANUŠ MAROLT, član
 5. ANDREJ REBULA, član


1.3. DISCIPLINSKA KOMISIJA PZS:

 1. SUZANA MAJER, predsednica
 2. SIMONA PREININGER, članica
 3. MATEJA VERSTOVŠEK, članica
 4. ANŽE ZALAR, član
 5. ANDREJ KRAJNC, član

Stanje na dan: 23. 3. 2022