Seznam članic

Plesni klub Kontakt
1 PLESNI KLUB BOLERO LJUBLJANA
Zoran Kljun
Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana
01 51 20 512
040 322 522
01 51 20 510
[email protected]
2 PLESNI KLUB PLESNO MESTO LJUBLJANA
Marko Hren 051/306 191
Cesta ljubljanske brigade 33, 1000 Ljubljana
01 51 08 484, 85
01 51 08 483
Anita 041 615 760
[email protected]
3 PLESNO DRUŠTVO TBA, ŠENTJUR
Boštjan Pavček
Ulica Dušana Kvedra 16, 3230 Šentjur
041 726 774
03 33 23 514
[email protected]
4 PLESNI KLUB TRŽIČ
Jure Markič
Cankarjeva cesta 20, 4290 Tržič
040 635 710
[email protected]
5 PLESNI KLUB BRILJANTINA, LJUBLJANA
Mirjam Kerpan Izak
Vodnikovo naselje 23, 1000 Ljubljana
01 30 07 708
041 733 743
[email protected]
[email protected]
Stanje na dan 18. 03. 2024

Naslovi strokovnih teles – članic PZS

SLP: sekcija za standardne in latinsko-ameriške plese
RNR: sekcija za akrobatski rokenrol
MTP: sekcija za moderne tekmovalne plese
PLR: sekcija za plesno rekreacijo
Strokovno združenje Kontakt Sekcije
1 ZDRUŽENJE PLESNIH VADITELJEV,
UČITELJEV IN TRENERJEV SLOVENIJE (ZPVUTS)
1001 Ljubljana, p. p. 2507, Zoran Kljun
08 20 52 214
[email protected]
SLP RNR MTP PLR
2 ZDRUŽENJE PLESNIH SODNIKOV SLOVENIJE (ZPSS)
1000 Ljubljana, Celovška c. 25, Miha Lampič
01 43 02 284
fax 01 23 01 417
[email protected]
SLP RNR MTP PLR