Razpis sodniških seminarjev in izpitov MTP

Spoštovani,

obveščamo vas, da v maju in juniju 2023 načrtujemo organizacijo sodniških seminarjev z opravljanjem izpitov za:

- nacionalne sodnike, ki lahko opravljajo izpite po sklopih ali v celoti (street discipline, art discipline in/ali parni plesi v okviru MTP)

- glavne sodnike za tekmovanje na nacionalni ravni sekcije MTP

- mednarodne sodnike IDO

Izobraževanja in izpite se izpelje, če bo dovolj zainteresiranih kandidatov, zato potencialne kandidate pozivamo k predprijavam.

Rok za oddajo pisnih predprijav s posredovano dokumentacijo je: 9. april. 2023 na [email protected].

Kot predavatelje, se predvidoma angažira domače in tuje predavatelje/specialiste s teh področij, kar pa bo odvisno od števila prijav in sredstev, ki bodo na voljo.

Točni predavatelji in natančni datumi/urniki bodo sporočeni po zaključenih predprijavah.

V primeru izvedbe seminarja, se na predavanja pozove tudi že obstoječe sodnike ter glavne spdnike, za osvežitev licence.

Lep dan,

Azra Pucko

Sodniška komisija za MTP