1. S tem pravilnikom PZS in ZPVUTS določata pogoje delovanja aktivnih tekmovalcev (ki tekmujejo v tekmovalnih sistemih PZS) na profesionalnem področju poučevanja in treniranja, ki je sicer v domeni rednih članov ZPVUTS.
 2. V skladu z določili tega pravilnika so se obvezni ravnati vsi aktivni tekmovalci, ki tekmujejo v tekmovalnih sistemih PZS na področju standardnih in latinskoameriških plesov, akrobatskega rock'n'rolla in show plesov ne glede na stopnjo strokovne usposobljenosti (vaditelj, učitelj ali trener plesa), ki se jo pridobi z vključitvijo v "Programe izobraževanja na plesnem področju" dogovorjene med Fakulteto za šport v Ljubljani, ZPVUTS in PZS.
 3. Pravilnik velja tudi za aktivne tekmovalce, ki niso vključeni v sistem izobraževanja in nimajo strokovne izobrazbe na plesnem področju, vendar delujejo kot plesni vaditelji pripravniki.
 4. Aktivni tekovalci se smejo izjemoma vključiti v sistem izobraževanja za pridobitev strokovne usposobljenosti v plesu in si pridobiti profesionalni strokovni naziv vaditelj plesa, učitelj plesa ali trener športnega plesa, če jim to omogočajo usklajeni akti ali sklepi organov vodenja PZS in ZPVUTS.
 5. Delokrog (področje delovanja) aktivnih tekmovalcev je samo v imenu in za račun njihovega matičnega kluba, ki ima status aktivne članice PZS in pod vodstvom stalnega mentorja - plesnega učitelja ali trenerja z licenco mentorja pri ZPVUTS, ki prav tako deluje v njegovem matičnem klubu. Če ima plesni klub sklenjeno ustrezno pogodbo s svojo matično plesno šolo, sme aktivni tekmovalec delovati pod enakimi pogoji tudi v matični plesni šoli svojega plesnega kluba.
 6. Pedagoško delo, ki ga smejo aktivni tekmovalci opravljati in zanj s strani kluba prejeti plačilo oziroma nadomestilo, je vodenje treningov pripravljalnih in tekmovalnih skupin v ST in LA, R'n'R ali show plesih ter vodenje treningov v obliki individualnih ur s posamezniki ali plesnimi pari.
 7. Aktivnim tekmovalcem izrecno ni dovoljeno izvajati pedagoških aktivnosti poučevanja in treniranja brez vednosti njihovega matičnega kluba in za svoj račun.
 8. Prav tako aktivnim tekmovalcem ni dovoljeno delovati na preostalem interesnem področju članov ZPVUTS in plesnih šol (vodenje kakršnihkoli plesnih tečajev za predšolske otroke, osnovnošolsko in srednješolsko mladino ter plesnih tečajev za odrasle ipd.)
 9. Aktivnim tekmovalcem ni dovoljeno asistirati plesnim vaditeljem, učiteljem in trenerjem pri vodenju plesnih tečajev, dovoljeno jim je pa asistirati plesnim učiteljem in trenerjem ter izvajati demonstracijske prikaze na izobraževalnih seminarjih v okviru ZPS in ZPVUTS.
 10. V primeru kršitve določil tega pravilnika izgubi aktivni tekmovalec pravico do udeležbe na tekmovanjih v okviru PZS za čas do treh let ali trajno. V okviru ZPVUTS pa je lahko izključen iz šolanja za pridobitev strokovne usposobljenosti v plesu, če je v času kršitve vanj vključen, lahko pa izgubi tudi pravico do ponovnega kasnejšega vpisa v navedeno šolanje v okviru FŠ, ZPVUTS in PZS.
 11. Za spoštovanje določil tega pravilnika so odgovorni tudi matični klubi in plesne šole aktivnih tekmovalcev, zato so dolžni storiti vse potrebno, da preprečijo morebitne kršitve svojih aktivnih tekmovalcev.
 12. Tolmačenje tega pravilnika je v pristojnosti predsedstva PZS in upravnega odbora ZPVUTS, ki odločata tudi o morebitnih spornih primerih.

Predsednica PZS:
dr. Meta Zagorc, doc.

Predsednik ZPVUTS:
Zoran Kljun, dipl. ing.