ZPVUTS je samostojno, strokovno, nepridobitno in prostovoljno združenje plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev ter profesionalnih plesalcev, ki v ZPVUTS usklajujejo svoje delovanje in uresničujejo skupne cilje v naslednjih zvrsteh plesa:

 • rekreativni plesi (RP)
 • standardni in latinskoameriški plesi (SLP)
 • akrobatski rokenrol (RNR)
 • moderni tekmovalni plesi (MTP)
 • plesi za osebe s posebnimi potrebami
ZPVUTS deluje v javnem interesu in skrbi predvsem za strokovno usposobljenost svojih članov in strokovni razvoj plesne dejavnosti. V ta namen ZPVUTS izvaja strokovna usposabljanja in izobraževalne licenčne seminarje ter vodi evidence in nadzira strokovnost svojih članov ter sprejema potrebne smernice za delovanje na področju plesne dejavnosti. Posebna pozornost pa je namenjena tudirekreativnim in tekmovalnim oblikam plesne dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami.Vse aktivnosti članov ZPVUTS potekajo na osnovi prostovoljne odločitve in na lastno odgovornost.


2.1. UPRAVNI ODBOR ZPVUTS:

 1. RUDOLF KOCBEK, predsednik ZPVUTS
 2. ZORAN KLJUN, podpredsednik ZPVUTS
 3. URŠKA MARINKO, članica, sekretarka ZPVUTS
 4. dr. META ZAGORC, članica, predsednica Odbora za strokovno usposabljanje
 5. TOMAŽ VRATAR, član
 6. KARMEN INTIHAR, članica
 7. PETRA ŠKOFIC DAMJAN, članica

2.1.1. POSLOVNA SEKRETARKA ZPVUTS:

VIDA VIDMAR
2.1.2. ODBOR ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE:
 1. dr.META ZAGORC - predsednica Odbora za strokovno usposabljanje
 2. Janja Pušl - predstavnica za področje rekreativnih plesov (PLR)
 3. Katarina Venturini - predstavnica za področje standardnih in latinskoameriških plesov (SLP)
 4. Mirjam Kerpan Izak - predstavnica za področje rokenrola (RNR)
 5. Miha Krušič - predstavnik za področje modernih tekmovalnih plesov (MTP)
 6. Petra Škofic Damjan - predstavnica za področje plesov za osebe s posebnimi potrebami
 7. Urška Marinko - organizatorka usposabljanja

2.2. NADZORNI ODBOR ZPVUTS:

 1. BORIS REBULA, predsednik
 2. BORIS JANIČIJEVIČ, član
 3. ALEŠ PUŠNIK, član

2.3. DISCIPLINSKA KOMISIJA ZPVUTS:

 1. ANDREJ KRAJNC, predsednica
 2. JANJA PUŠL, članica
 3. MIRAN PRITEKELJ, član
 4. KATARINA VENTURINI, članica
 5. UROŠ ANDIČ, član

Stanje na dan: 30. 11. 2017