• PLESNIM KLUBOM, ČLANICAM PZS
 • ČLANOM ZPVUT SLOVENIJE
 • VADITELJEM PLESA

Zadeva: RAZPIS USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV STROKOVNIH NAZIVOV V PLESU 2023-2024

Plesna zveza Slovenije v sodelovanju z Združenjem plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije in Fakulteto za šport v Ljubljani RAZPISUJE

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV STROKOVNIH NAZIVOV:

 • STROKOVNI DELAVEC 1 - športno treniranje – ples - ST in LA plesi
 • STROKOVNI DELAVEC 1 - športno treniranje – ples - akrobatski R&R
 • STROKOVNI DELAVEC 1 - športno treniranje – ples - moderni tekmovalni plesi

TRAJANJE TEČAJA:

Tečaj bo predvidoma potekal od 26. 4. 2023 do 30. 9. 2024. Natančen terminski razpored usposabljanja bodo vpisani kandidati prejeli na svoje elektronske naslove.

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM:

 • starost najmanj 18 let (kopija osebnega dokumenta)
 • najmanj srednja poklicna izobrazba (kopija spričevala)
 • najmanj 4 letno ukvarjanje s standardnimi in latinskoameriškimi plesi / akrobatskem R&R / modernimi tekmovalnimi plesi (odvisno od izbrane smeri) v okviru Plesne zveze Slovenije
 • preizkus znanja plesa – standardni in latinskoameriški plesi / akrobatski R&R / moderni tekmovalni plesi (odvisno od izbrane smeri)

PRIJAVE:

Kandidat mora izpolniti prijavni obrazec PRIJAVNICA NA TEČAJ, ki je priloga tega razpisa. Prijavnico in predpisana dokazila se pošlje skenirana po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali po pošti na naslov sedeža PZS: Plesna zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana; prijavno dokumentacijo se lahko odda tudi osebno na sedežu PZS. PRIJAVA SE SMATRA ZA ZAKLJUČENO (oseba pridobi status vpisanega kandidata v usposabljanje), ko so izpolnjeni vsi sledeči pogoji:

 • oddaja izpolnjene PRIJAVNICE NA TEČAJ z vsemi obveznimi podatki,
 • oddaja vseh ZAHTEVANIH DOKAZIL (kopija osebnega dokumenta, kopija spričevala osebne izobrazbe, izjava mentorja o mentorstvu),
 • opravljen PREIZKUS ZNANJA pred strokovno komisijo ZPVUTS,
 • PLAČILO KOTIZACIJE v celotnem znesku.

ROK PRIJAVE: najkasneje do 14. 4. 2023 z vso predpisano dokumentacijo in dokazili!

PREIZKUS ZNANJA:

Kandidati morajo pred pričetkom usposabljanja opraviti obvezen preizkus znanja, na katerem se preveri potrebne sposobnosti za opravljanje pedagoškega dela na področju plesne dejavnosti. Preizkus znanja se opravlja pred strokovno komisijo ZPVUTS. Komisija bo sklicana v torek, 18. 4. 2023 ob 10.00 uri in v soboto, 22. 4. 2023 ob 10.00 uri v prostorih Plesnega centra Bolero, Dunajska cesta 49, Ljubljana. Brez opravljenega preizkusa znanja vpis v usposabljanje ni mogoč!

(Opomba: Kandidate naprošamo, da na mail [email protected] predhodno sporočite, katerega dne se nameravate preizkusa znanja udeležiti.)

PRIJAVNINA/KOTIZACIJA:

Višina prijavnine/kotizacije usposabljanja za pridobitev naziva v želeni smeri (SLP ali RNR ali MTP) znaša 1.100,00 EUR/kandidata, ki vključuje obvezne in posebne vsebine programov usposabljanja.

Višina prijavnine/kotizacije dousposabljanja vaditeljev plesa za pridobitev naziva v želeni smeri (SLP ali RNR ali MTP) znaša 400,00 EUR/kandidata, ki vključuje predmete posebnih vsebin v Predmetniku dousposabljanja (obveznih vsebin ni potrebno opravljati).

Zadnji rok za plačilo prijavnine/kotizacije v celotnem znesku (in dostavo vseh predpisanih dokazil) je najkasneje do 25. aprila 2023 na poslovni račun: PLESNA ZVEZA SLOVENIJE, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, št.: SI56 0205 9001 0911 423. V rubriki na položnici “referenca” vpišite svojo EMŠO številko.

DODATNA PRAVILA (so sestavni del razpisanega usposabljanja): (glej priloženo dokumentacijo)

Informacije so možne na ZPVUTS in Plesni zvezi Slovenije, Celovška 25, Ljubljana, GSM PZS: 031 718 781 (Saša Volk Cicmil), elektronska pošta: [email protected] . Dokumentacija, vezana na razpisano usposabljanje, je objavljena na spletni strani Plesne zveze Slovenije www.plesna-zveza.si/zpvuts/podstrani/strokovno-usposabljanje .

Priloge:

 1. Razpis usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva
 2. Programi usposabljanja strokovnih delavcev v športu – ples (ST in LA plesi / RNR / MTP)
 3. Predmetnik usposabljanja po smereh in predavatelji
 4. Predmetnik dousposabljanja vaditeljev plesa
 5. Obrazec Prijavnica na tečaj
 6. Obrazec Izjava mentorja
 7. Seznam strokovnih delavcev na področju plesne dejavnosti z licenco mentorja

V Ljubljani, 30. 03. 2023.

Plesna zveza Slovenije:

Jadran Živković, predsednik

Združenje plesnih vaditeljev,

učiteljev in trenerjev Slovenije:

Rudolf Kocbek, predsednik