Plesna zveza Slovenije v sodelovanju z Združenjem plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije in Fakulteto za šport v Ljubljani

RAZPISUJE

1. PROGRAM USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA:

 • STROKOVNI DELAVEC 1 - športno treniranje – ples - ST in LA plesi
 • STROKOVNI DELAVEC 1 - športno treniranje – ples - akrobatski R&R
 • STROKOVNI DELAVEC 1 - športno treniranje – ples - moderni tekmovalni plesi

2. ŠPORTNA PANOGA: Ples – standardni in latinskoameriški plesi / akrobatski R&R / moderni tekmovalni plesi

3. IME PROGRAMA:

Športno treniranje – ples – standardni in latinskoameriški plesi – 1. stopnja

Športno treniranje – ples – akrobatski R&R – 1. stopnja

Športno treniranje – ples – moderni tekmovalni plesi – 1. stopnja


4.NAZIV, KI GA POSAMEZNIK PRIDOBI (odvisno od vpisane smeri):

Strokovni delavec 1 – športno treniranje – ples – standardni in latinskoameriški plesi,

Strokovni delavec 1 – športno treniranje – ples – akrobatski R&R,

Strokovni delavec 1 – športno treniranje – ples – moderni tekmovalni plesi.


5. TRAJANJE TEČAJA:

Tečaj bo predvidoma potekal od 11.10.2019 do 20.12.2020. Natančen terminski razpored usposabljanja bodo vpisani kandidati prejeli na svoje elektronske naslove.


6. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM:
 • starost najmanj 18 let (kopija osebnega dokumenta)
 • najmanj srednja poklicna izobrazba (kopija spričevala)
 • najmanj 4 letno ukvarjanje s standardnimi in latinskoameriškimi plesi / akrobatskem R&R / modernimi tekmovalnimi plesi (odvisno od izbrane smeri) v okviru Plesne zveze Slovenije
 • preizkus znanja plesa – standardni in latinskoameriški plesi / akrobatski R&R / moderni tekmovalni plesi (odvisno od izbrane smeri)


7. PRIJAVE

Kandidat mora izpolniti prijavni obrazec PRIJAVNICA NA TEČAJ, ki je priloga tega razpisa. Prijavnico in predpisana dokazila se pošlje skenirana po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali po pošti na naslov sedeža PZS: Plesna zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana; prijavno dokumentacijo se lahko odda tudi osebno na sedežu PZS. PRIJAVA SE SMATRA ZA ZAKLJUČENO (oseba pridobi status vpisanega kandidata v usposabljanje), ko so kumulativno izpolnjeni sledeči pogoji:

 • oddaja izpolnjene PRIJAVNICE NA TEČAJ z vsemi obveznimi podatki,
 • oddaja vseh ZAHTEVANIH DOKAZIL (kopija osebnega dokumenta, kopija spričevala osebne izobrazbe, izjava mentorja o mentorstvu),
 • opravljen PREIZKUS ZNANJA pred strokovno komisijo ZPVUTS,
 • PLAČILO KOTIZACIJE v celotnem znesku.

8. ROK PRIJAVE: najkasneje do 16.09.2019 z vso predpisano dokumentacijo in dokazili!


9. NAVODILA ZA VPIS:
 1. prijavite se na obrazcu PRIJAVNICA NA TEČAJ,
 2. prijavi priložite vsa ZAHTEVANA DOKAZILA, s katerimi dokazujete, da izpolnjujete vpisne pogoje za izbrano varianto usposabljanja,
 3. prijavi priložite izpolnjeno IZJAVO MENTORJA, podpisano s strani mentorja,
 4. po uspešno opravljenem preizkusu znanja izvedete PLAČILO KOTIZACIJE in dokazilo o plačilu posredujete na PZS.

10. OBVEZEN PREIZKUS ZNANJA

Kandidati morajo pred pričetkom usposabljanja opraviti obvezen preizkus znanja, na katerem se preveri potrebne sposobnosti za opravljanje pedagoškega dela na področju plesne dejavnosti. Preizkus znanja se opravlja pred strokovno komisijo ZPVUTS. Komisija bo sklicana v sredo, 25.9.2019 ob 10.00 uri in v soboto, 28.9.2019 ob 10.00 uri v prostorih Plesnega centra Bolero, Dunajska cesta 49, Ljubljana. Brez opravljenega preizkusa znanja vpis v usposabljanje ni mogoč!

11. KOTIZACIJA Višina kotizacije usposabljanja za pridobitev naziva v želeni smeri (SLP ali RNR ali MTP) znaša 750,00 EUR/kandidata, ki vključuje splošne in specialne vsebine programov usposabljanja. V znesku kotizacije je predpisani 22% DDV že zajet. Zadnji rok za plačilo kotizacije v celotnem znesku (in dostavo vseh predpisanih dokazil) je najkasneje do 30. septembra 2019 na poslovni račun: PLESNA ZVEZA SLOVENIJE, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, št.: SI56 0205 9001 0911 423. V rubriki na položnici “referenca” vpišite svojo EMŠO številko.

12. INFORMACIJE

Več informacij najdete v priloženih dokumentih. Za dodatne informacije pokličite na Plesno zvezo Slovenije, tel. 01/430 22 84, GSM: 041/73 25 80 (ga. Urška Pocajt, uni.dipl.prof. šv.), elektronska pošta: [email protected] . Razpis z vsemi dokumenti in obrazci je objavljen na spletni strani Plesne zveze Slovenije www.plesna-zveza.si .

Priloge razpisa:

 1. Programi usposabljanja strokovnih delavcev v športu – ST & LA plesi , MTP plesi in R&R plesi
 2. Predmetnik usposabljanja po smereh in predavatelji
 3. Obrazec Prijavnica na tečaj
 4. Obrazec Izjava mentorja
 5. Seznam strokovnih delavcev na področju plesne dejavnosti z licenco mentorja

V Ljubljani, 26. 08. 2019.